Acil Durumda Aranabilecek Ambulans Numaraları

Hayatın her anı insan yaşamını tehdit eden olumsuzluklar barındırmaktadır. Ani veya ağır ağır maruz kalınan birçok farklı kaza ve afetler insanların yaşamları boyunca taşıyacakları izler bırakabilir. Bunun içinde insanların başvuracakları acil durum numaraları bulunmaktadır. Bu acil durum numaraları insan hayatı için oldukça elzemdir. Peki, acil durumlar nelerdir? Acil durumlarda neler yapılmalıdır? Acil durumlarda bilinmesi gereken temel bilgiler nelerdir? Bununla birlikte acil durumda aranabilecek ambulans numaraları hangileridir?

Acil Durumlar Nelerdir?

Acil durumlar genel anlamda insan sağlığını ve varlığını tehdit eden, can ve mal bütünlüğünü zedeleyici unsurların bütünü olarak bilinmektedir. Bu unsurlardan bazıları ve yarattıkları zararlar ise kısaca şöyledir;

 • Yaralanma: Delici ve kesici aletlerin sebep olduğu, insan sağlığında ölüme varan zaralar verebilen acil durumlardır.
 • Yangın: İnsan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra mal kaybına da sebebiyet veren durumlardır.
 • Ev ve iş kazaları: İnsanların bulundukları alanlarda birçok kazaya ve yaralanmaya neden olacak birçok unsur bulunmaktadır.
 • Trafik kazaları: İnsanların büyük oranda yaşamını kaybettiği acil durumların başında gelmektedir.
 • Boğulma: Birçok kola ayrılan boğulma türleri insanların sağlık durumlarını ciddi oranda olumsuz etkileyen kazalar arasında yer almaktadır.

Acil Durumlarda Neler Yapılmalıdır?

Acil durumlarda yapılması gereken hayati birçok hareket ve müdahaleler bulunmaktadır. İnsan hayatını tehlikeye sokan kritik durumlarda bilinçli ve soğukkanlı olmak oldukça önemlidir. Basit ve etkili müdahaleler acil durumlarda kurtarıcı olabilmektedir. Acil durumlarda yapılması gerekenler kısaca şunlardır;

 • Öncelikle olası kazaların önlemleri alınmalıdır.
 • Her türlü afet ve acil durumlar için ilk yardım çantası bulundurulmalıdır.
 • Bulunulan zemin veya ortamın güvenliği sağlanmalıdır.
 • Mümkünse ilk yardım veya acil durumlar için eğitim alınmalıdır.
 • Soğukkanlı olunmalı, paniğe mahal verilmemelidir.
 • Oluşan acil durumun sebebi tespit edilmelidir.
 • Kazazedeye bilinçsiz müdahaleden kaçınılmalıdır.
 • Zaman kaybetmeden ambulansa haber verilmelidir.
 • Sağlık çalışanları kaza ve yaralı hakkında doğru bilgilendirilmelidir.
 • Yaralının bilinci açık tutulmaya çalışılmalıdır.

Doğru ve zamanında uygulanan adımlar hayat kurtarıcıdır.

Acil Durumlarda Bilinmesi Gereken Temel Bilgiler

Hayatın her anında insanların başına gelebilecek birçok türde tehlike bulunmaktadır. Bunlardan çoğu basit ev ve iş kazalarından oluşurken, büyük bir bölümü ise can ve mal kaybına neden olmaktadır. Acil durumlarda uygulanabilecek birkaç temel ilk yardım hareketi oldukça hayat kurtarıcıdır. Her insanın hayatında bilmesi gereken ilk yardım adımlarından bazıları şunlardır;

 • Öncelikle mağduriyetin sebebi tespit edilmelidir.
 • Hızlı bir şekilde teşhis konulmalıdır.
 • Mağdurun hayati fonksiyonları kontrol edilmelidir.
 • Bilinç açık tutulmalı, bunun için hasta veya kazazede konuşturulmalıdır.
 • Solunum yolu kontrol edilmeli, rahat nefes alması sağlanmalıdır.
 • Açık ve kanamalı bir yaraya sahipse; kanamanın durdurulması için tampon yapılmalıdır.
 • İlk yardım yapılırken koruma, bildirme ve kurtarma kuralları uygulanmalıdır.
 • İlk adım koruma: Hasta veya kazazede için güvenli ve tampon bölge oluşturulmalıdır.
 • İkinci adım bildirme: Acil durumlarda aranması gereken kurum ve kuruluşlara zaman kaybetmeden haber verilmelidir.
 • Üçüncü adım kurtarma: sağlık kuruluşlarından gelen görevlilerle eş zamanlı hareket edilmeli, söylenilenin dışına çıkılmamalıdır. Öncelik kazazede olmalıdır.

Acil Durumda Aranabilecek Ambulans Numaraları

Acil durumlarda başvurulması gereken birçok kuruluş bulunmaktadır. Hayati önem taşıyan kurumlar ve numaraları şöyledir;

 • Ambulans: Acil servis olarak da bilinen ambulansın numarası 112’dir.
 • Polis: Kolluk kuvvetlerinin numarası 155’tir.
 • İtfaiye: Yangın, sel, deprem gibi afetlerde aranması gereken numara 110’dur.
 • AFAD: Her türlü doğal afetlerde 122 aranmalıdır.
 • Zehir Danışma Merkezi: Gaz, gıda gibi ciddi zehirlenmelerde doğru müdahale ve yardım için 114 numaralı zehir danışma merkezine başvurulmalıdır.
Bize Ulaşın Whatsapp Yaz