Ambulansta Hangi Sağlık Çalışanları Olmalıdır?

Ambulanslar acil yardım uygulamalarının yapıldığı tam donanımlı araçlardır. Ambulanslarda ilk yardım uygulaması için gereken tüm ekipmanlar vardır ve bu ekipmanları kullanabilecek uzman sağlık personeli görev yapar. Peki, ambulansta hangi sağlık çalışanları olmalıdır? Ambulanslar komuta kontrol merkezi tarafından yönlendirilir.

112 acil yardımı aradığınız zaman çağrınız komuta merkeze düşer. Komuta kontrol merkezinde görev yapan sağlık personeli sizlerden gereken bilgileri aldıktan sonra en yakın ambulansı sizlere yönlendirir. İlk değerlendirme komuta merkezde çalışan sağlık personeli tarafından yapılır.

Ambulansta Çalışan Sağlık Ekibi

Özel Ambulanslar genelde 3 sağlık personeli ile hizmet verir. Doktor veya paramedik, hastadan primer sorumludur. Yardımcı sağlık personeli veya acil tıp teknisyeni acil yardım uygulamalarını doktor kontrolünde yapmakla sorumludur. Şoför ise ambulansı kullanmaktan sorumludur. Ambulanslarda ekip anlayışı çok önemlidir.

Ekip ruhu ile hareket etmek hem hasta hem de sağlık çalışanları için önemli ve gereklidir. Örnek verecek olursak hasta nakil ambulansa taşınması bu üç sağlık personelinin yardımı ile olur. Ambulansta çalışan doktor hastayı muayene ederken yardımcı sağlık personeli damar yolunu açar şoför ise hastayı en kısa sürede hastaneye ulaştırmaya çalışır. Ekip ruhu ve birlikte dayanışma acil yardım için olmazsa olmazdır.

Ambulansta Hangi Sağlık Çalışanları Olmalıdır?
Ambulansta Hangi Sağlık Çalışanları Olmalıdır?

Ambulansta Görev Alan Hekim Ne İş Yapar?

Ambulansta görev alan hekimler, gereken her türlü tıbbi müdahaleyi yapmakla mükelleftir. Hastaya ulaşıldığı andan itibaren her şey doktorun görevidir. Hastanın muayene edilmesi, gereken ilaç tedavisinin uygulanması, ihtiyaç olan hallerde yeniden canlandırma ve ilk yardım müdahalelerinin yapılması hekimin görevleridir. Hasta tam donanımlı bir sağlık kuruluşuna nakil edilecekse doktor ve sağlık personeli hastanın yanında hastaya refakat etmelidir. Doktorun bulunmadığı durumlarda paramedik görev yapar. Paramedik olan kişiler acil ilk yardım uygulamalarını yapabilirler ancak bazı kısıtlı ilaçları kullanma yetkisine sahiptirler. Doktorlar kadar geniş yetkilere sahip değildirler.

Ambulansta Görev Alan Acil Tıp Teknisyeni Ne İş Yapar?

Acil tıp teknisyenleri sağlık meslek lisesi veya ön lisans mezunu olabilir. Acil tıp teknisyenleri doktorun verdiği tedaviyi hastaya uygulamakla mükelleftir. Hastanın tansiyonunu ölçülmesi, serum takılması, hayati bulgularının takip edilmesi acil tıp teknisyeni tarafından yapılır. Acil tıp teknisyeni hastaya yapılan yeniden canlandırma işlemlerinde doktorla beraber görev alır.

Gereken her türlü tıbbi müdahale doktor kontrolünde acil tıp teknisyenleri tarafından uygulanır. Ambulanslar nakil amaçlı kullanılacaksa mutlaka sağlık personeli ambulansta görev almalıdır. Hasta nakil edilirken sağlık personeli hastanın yanında bulunarak durumu değerlendirmeli ve hastanın durumunu stabil halde tutmalıdır. Acil tıp teknisyeninin bulunmadığı durumlarda sağlık memuru veya hemşireler görev alabilirler. Yardımcı sağlık personeli ayrıca ambulansta bulunan ilaçların temin edilmesi eksiklerin giderilmesinde de sorumludur.

Ambulans Şoförü Ne İş Yapar?

Ambulans şoförü ambulanstan sorumlu kişidir. Olay yerinin bulunması ve adrese hızlı bir şekilde varılması ambulans şoförünün görevleri arasındadır. Ambulans şoförü ayrıca hastanın taşınması ve nakledilmesinde de görev alır. Ayrıca nakil sonrası ambulansın temizliği yine ambulans şoförü tarafından yapılır.

Ambulansta Hangi Ekipmanlar Bulunur?

Ambulanslarda hastaya müdahale için gereken tüm araç gereçler mevcuttur.

  • Defiblatör
  • Oksijen tüpü
  • Boyunluk ve atel
  • İlk yardım çantası
  • Her türlü sedye
  • Hastayı entübe etmek için gereken laringoskop ve tüp çeşitleri

İlk yardım ilaçları her ambulansta bulunması zorunlu ekipmanlardır. Ambulansta çalışan sağlık personeli ara ara eğitimlere alınarak bilgileri güncellenir. Ambulansta çalışan sağlık personelinin belli sertifikalarının ve eğitimlerinin olması çok önemlidir. İlk yardım mümkün olan en kısa süre içerisinde yapılmalı ve hastaya en kısa süre içerisinde müdahale edilmelidir. Ancak bu şekilde olursa ilk yardım amacına ulaşır.

Bize Ulaşın Whatsapp Yaz