Küvezli Ambulans Hakkında Detaylı Bilgiler

Küvez, erken doğan bebeklerin gelişimlerini tamamlamaları için içinde tutuldukları bir ekipmandır. Küvezlerde oksijen ve sıcaklık oranı çok önemlidir. Erken doğan bebeklerin akciğerleri tam gelişmediği için dış hayata uyum da zorlanabilirler. Nefes almakta ve beslenmekte güçlükler yaşanabilir. Böyle durumlarda bebeğin hayata adapte olmasını sağlamak ve tam sağlık desteği vermek amacıyla küvezler kullanılır. Erken doğan bebeklerin tüm bakımları küvez içinde yapılır. Gelin hep birlikte küvezli ambulans hakkında detaylı bilgiler ve kullanım alanlarını inceleyelim.

Küvezli Ambulans Nedir?

İçinde yeni doğan bebekler için küvez bulunan ambulanslara küvezli ambulans denir. Düşük doğum ağırlıklı veya prematüre doğan bebekler belli bir süre küvez içinde kalarak dış dünyaya adapte olurlar. Erken doğan bebekler bazı sağlık kuruluşlarında gereken tedaviyi alamaz ise bir üst sağlık kuruluşuna nakil gerekebilir. Böyle durumlarda nakil işlemi küvezli ambulans ile yapılmalıdır. Küvezli Özel ambulanslar ile bebeğin konforu sağlanırken hayatını tehdit edecek durumlarda ekarte edilmiş olur.

Küvezli Ambulansta Kimler Çalışır?

Küvezli ambulanslar tam donanımlı ambulanslardır. Tam donanımlı ambulanslar da doktor, hemşire ve şoför görev yapar. Ambulanslar sadece ilk yardım yapan ve ilk tıbbi müdahaleyi uygulayan araçlar değildir. Aynı zamanda kritik hastaların bir üst sağlık kuruluşuna nakillerinin yapıldığı araçlardır. Zamanından önce doğan bebekler yoğun bakım şartlarında bakılmalıdır. Sağlık kuruluşları arasında yoğun bakımlara bebek transferleri küvezli ambulanslar ile yapılır.

Yoğun bakım ihtiyacı olan bebekler transfer yapılırken ambulansta doktor ve hemşire görev almalıdır. Doktor ve hemşirenin olması olası acil durum halinde ilk müdahaleyi yapmaya imkan tanımasıdır. Sağlık personeli bebeğin vital bulgularını monitörden sürekli takip etmelidir. Sağlık personeli mutlaka hasta nakil yanında refakat etmeli, hasta yakını şoför mahallinde oturmalıdır.

Küvezli Ambulans Hakkında Detaylı Bilgiler
Küvezli Ambulans Hakkında Detaylı Bilgiler

Küvezli Ambulans İle Nakil İşlemi Nasıl Olur?

Nakil işlemi öncesinde, nakil yapılacak kurum ile gereken yazışmalar yapılır. Bebeğin nakli yapılmadan önce durumu stabil hale getirilir. Küvezin oksijen ve sıcaklık dengesi ayarlanır. Bebek küvezli ambulansa alındıktan sonra oksijen küveze bağlanır. Sarsılmaları en aza indirmek ve konforlu bir nakil için küvez sedye kısmına tam oturtulur. Ambulansta görev alan sağlık personeli sürekli olarak bebeğin takibini yapar. Acil durumlar için gereken tüm ekipmanlar hazır bulundurulur. Örnek verecek olursak acil durumlarda kullanılan ilaçlar enjektöre çekilmiş halde hazır olmalıdır. Küvez için gereken oksijen ve buhar dengesi önceden hazır edilmiş olmalıdır.

Küvezli Ambulansta Bulunan Ekipmanlar Nelerdir?

Küvezli ambulanslar da tıpkı diğer ambulanslar gibi acil müdahale yapılan araçlardır.

  • Oksijen tüpü
  • Her çeşit oksijen maskesi
  • Defiblatör
  • Sıcaklık ölçer
  • Bebek tansiyon aleti
  • Acil müdahale ekipmanları
  • Acil müdahale için gerekli olan ilaçlar

İlk yardım çantası gibi birçok alet bulunur. Bebeğin durumuna göre bu ekipmanlar kullanılabilir. Bebek entübe değil ve durumu stabil ise küvez ile taşımak yeterli olacaktır. Fakat bebek entübe ve durumu kritikse devreye farklı ekipmanlar girecektir. Ambulansta görev alan doktor bunun planlamasını yapacaktır.

Küvezli Ambulans Nakil Ücreti

Ambulans hizmetini devlet veya özel sağlık kuruluşlarından alabilirsiniz. Sağlık bakanlığına bağlı olan yerler nakil için ücret talep etmezken özel sağlık kuruluşları ücret talep edebilir. Bebek bir ilden başka bir ile nakil edilecekse fiyat çok daha fazla olacaktır. Şehir içi hasta transferi ile iller arası transfer ücretleri birbirinden farklıdır. Özel izlem gereken hastalarda ücret politikası farklıdır. Küvezler özel izlem gereken yerlerdir.

Özel izlem gerektiren hastalar taşınırken, bu hastalara mutlaka sağlık personeli eşlik etmelidir. Sağlık personeli bizzat hastanın yanında durmalı ve sürekli durumunu gözlemelidir. En doğru ücret bilgisi için hizmet alacağınız hastane ile görüşmeniz gerekir. Nakil işlemini mutlaka sağlık personeli eşliğinde alın.

 

Bize Ulaşın Whatsapp Yaz