Özel Ambulanslarda Bulunması Gereken Malzemeler Nelerdir?

Ambulanslar hastaya ilk tıbbi müdahalenin uygulandığı özel araçlardır. İlk yardım uygulanmasından dolayı belli bir yönetmeliğe göre düzenlenmesi gerekir. Özel veya devlet olsun ambulanslarda bulunması gereken ilaçlar ve malzemeler bulunmalıdır. Aksi halde gereken izinler sağlık bakanlığından alınamaz. Peki, özel ambulanslarda bulunması gereken malzemeler nelerdir? Gelin hep birlikte yazımızı inceleyelim.

Canlandırma Ünitesi

Her ambulansta olması zorunlu olan bu ünite hayati önem taşır. Ambulanslarda canlandırma ünitesi bir çantanın içinde hazır olarak bulunur. Acil durumlarda gereken ekipman ve çanta alınarak müdahale yapılır. Laringoskop hastanın entübe edilmesini sağlayan cihazdır. Uç kısmı ışıklıdır ve bilincini kaybetmiş hastaya uygulanır. Nefes borusu ve soluk borusunu ayırmak ve hastaya endo trekeal tüp takmak için gereklidir. Ayrıca entübasyon tüpleri, balon maske seti, taşınabilir oksijen tüpü de canlandırma ünitesi içinde yer alır. Hastaya tüp takıldıktan sonra oksijene bağlanır.

Defiblatör Cihazı

Halk arasında şok cihazı olarak bilinen dafiblatör çok önemli bir cihazdır. Acil durumlarda kullanılan bu cihaz uzman kişi tarafından kullanılmalıdır. Kalp atımının düzensiz olduğu durumlarda işe yarar. kalp tamamen durduktan sonra şok vermek işe yaramaz. Öyle durumlarda kalp masajı yapmak ve kalbin çalışmasının ardından şok vermek gerekir. Yeniden canlandırma ünitesinde bu cihaz bulunmak zorundadır.

Acil İlaç Çantası

İlk yardım bazı acil müdahale ve ilaçları kapsar. Sağlık personeli ilk müdahaleyi yapar, daha sonra ilaçlar ile destekler. Acil ilaçlar uzman sağlık personeli tarafından kullanılır. Kullanılan acil ilaçların dozu ve miktarı hayati önem taşır. Acil çantası her gün düzenli olarak kontrol edilmeli ve eksilen malzemeler yerine konmalıdır.

  • Adrenalin
  • Atropin
  • Dopamin
  • Kardiyak ilaçlar
  • Zehirlenmeler için antidotlar
  • Bazı analjezik ilaçlar

Acil ilaç çantası çok önemlidir. Biten ilaçların yerine yenileri eklenmeli ve sürekli takip edilmelidir. Her ilacın uygulama şekli ve dozu farklıdır. Acil ilaçları uygulayacak personelin gereken donanım sahip olması gerekir. Özellikle acil kardiyak ilaçlar çok önemlidir. Doz miktarı hastanın durumuna göre doktor tarafından ayarlanır. Acil ilaçlar hem acil çantasında hem de ambulans içinde bulunan ilaç dolaplarında bulunur.

Özel Ambulanslarda Bulunması Gereken Malzemeler Nelerdir?
Özel Ambulanslarda Bulunması Gereken Malzemeler Nelerdir?

Ana Sedye

Ambulanslarda çok çeşitli sedyeler vardır. Faraş sedye, şişme sedye, sırt tahtası gibi bir çok sedye türü vardır. Ancak tüm sedye tiplerinin olması zorunlu değildir. Ana sedye ambulans içinde olması gereken zorunlu bir ekipmandır. Ana sedye tekerlekli ve kenarları korunaklı şekildedir. Hastanın güvenliğini sağlamak için sedye üzerinde emniyet kemeri vardır. Hasta dikkatli bir şekilde sedyeye taşınır ve emniyet kemeri bağlanır. Tekerlekli olması kolay kullanım sağlar. Her hastadan sonra mutlaka dezenfekte edilmelidir. Olası kazaların önüne geçmek için sedyeyi karşılıklı tutarak kaldırmak gerekir.

Diğer Tıbbi Ekipmanlar

Ambulanslarda bulunması olan malzemeler yönetmelik ile belirlenir. Acil müdahale yapan ambulans ile hasta naklini yapan ambulans arasında fark vardır. Nakil ambulanslarında hasta nakli yapılır ama acil durumlar için gereken ekipman olmak zorundadır. Steteskop, tansiyon aleti, serum setleri, aspiratör cihazı, aspiratör tüpleri, sargı bezi, batikon, eldiven, maske bu malzemelerden bazılarıdır. Ambulans içinde bakımı gelen araç gereçler mutlaka bakıma gitmeli ve gerekli güncellemeleri yapılmalıdır.

Oksijen Tüpü

Ambulanslarda 2 çeşit oksijen tüpü bulunur. Bir tanesi taşınabilir oksijen tüpü, diğeri sabit olan oksijen tüpüdür. Her iki tüpte çok önemlidir. Her gün düzenli olarak içinde bulunan oksijen miktarı kontrol edilmelidir. Yeniden canlandırma gerektiren durumlarda acil çantası ve taşınabilir oksijen tüpü aynı anda götürülmelidir. Oksijen tüpünün su haznesine distile su konmalıdır. Oksijen buharsız verilmemelidir.

Bize Ulaşın Whatsapp Yaz