Hasta Güvenliğinde Ambulans Hijyenin Önemi

Hastaların hastaneye hasta nakil ve acil müdahale yapılmasında büyük bir öneme sahip olan ambulanslar, yeteri kadar hijyenik olmayabilir. Özel Ambulans içerisinde bulunan teknolojiler, yaralanmalar ve çeşitli enfeksiyon durumları bu aracın yeteri kadar hijyenik olmamasını sağlar. Bu nedenle hasta güvenliğinde ambulans hijyenin önemi oldukça fazladır.

Ambulansın hijyenik olması, hastaların güvenliği için gerekli bir durumdur. Hastanın herhangi bir hastalık durumu ile karşı karşıya kalmaması için ambulansın içerisi yeteri kadar temiz tutulmalıdır. Bu durum hasta güvenliği açısından son derece hassas bir durumdur.

Ambulans Temizliği Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ambulansta taşınan hastada bulaşıcı bir hastalığın varlığı söz konusu ise, ambulans temizliğinde çok daha fazla hassas davranılması gerekir. Ambulans temizliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Temizlik esnasında eldiven kullanılmalıdır.
  • Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı maske takılmalıdır.
  • Tıbbi gözlük takılmalıdır.
  • Tıbbi atıklarının ambulans içerisinde durdurulmaması gerekir.
  • Araç içerisinde bulunan kan vs. gibi lekeler dezenfektan ile temizlenmelidir.

Bu hususlara dikkat ederek ambulans temizliği yapılmalıdır. Hem hasta sağlığı hem de personelin sağlığı için ambulansın hijyen olması gerekir.

Ambulansta Taşınan Enfeksiyonları Temizleme

Ambulanslar, gün içerisinde birçok hastayı taşımaktadırlar. Bu hastaların her biri farklı rahatsızlıklara sahip olabilir. Ancak enfeksiyon riski taşıyan hastalar, ambulans hijyenini tehlikeye atmaktadırlar. Bu tür hastaların ambulans içerisinde taşınması, hem daha sonra taşınacak olan hastaları hem de ambulans görevlilerini tehdit edecek bir unsurdur.

Bu nedenle ambulans içerisinde derinlemesine bir temizlik yapılması şarttır. Aracın içi tamamen dezenfekte edilerek detaylı bir şekilde silinmelidir. Özellikle de hastaların yattığı kısımlar bakteri açısından son derece tehlikelidir. Kapalı alanlarda enfeksiyon hızlı bir şekilde bulaştığı için, ambulansın içi sık sık havalandırılmalıdır.

Ambulans temizliği için herhangi bir risk ortamının bulunmasına gerek yoktur. Çünkü ambulans temizliğinin yapılması şarttır. Bu şartın yerine getirilmemesi büyük olumsuzlukların meydana gelmesine neden olabilir.

Hasta Güvenliğinde Ambulans Hijyenin Önemi
Hasta Güvenliğinde Ambulans Hijyenin Önemi

Ambulans Hijyeni Nasıl Olmalıdır?

Ambulansta taşınan hasta bir sonraki taşınacak hastalar için risk yaratabilir. Özellikle de bulaşıcı bir hastalık mevcutsa, bu risk daha da fazlalaşır. Zararlı bakterilerin ambulans içerisinde tutunmaması için temizliğin yapılması gerekir. Ambulans temizliği hakkında belirtilen yönetmelik incelenmelidir. Ambulans temizliği, kesinlikle yüzeysel olarak yapılmamalıdır. Bu durum hastalar için geri dönülmez sonuçlara yol açabilir. Ambulans temizliğinin tam olarak yerine getirilmesi, hastalar için büyük bir önem arz eder.

Düzenli Olarak Temizleme Yapılmalıdır

Ambulans temizliğinin düzenli bir şekilde yapılması şarttır. Her hastanın ardından bu temizlik yapılmalıdır. Ayrıca hasta olmasa bile ambulansın içerisi her zaman temiz tutulmalıdır. Bunun yanında kullanılan tıbbi araç ve gereçlerinde her kullanım sonrasında temizlenmesi gerekir. Tutunma kısımları, hastanın taşındığı branda, stetoskop başı, boyunluk, hasta kemeri, gibi ayrıntıların temizliği yapılmalıdır.

Ambulans içinin gerektiği gibi temizlenmemesi, bulaşıcı hastalıkların meydana gelmesine neden olma riski taşımaktadır. Ambulanslar, çeşitli hastalıkların hızlı bir yayılım göstermesine etki ettikleri için temizlenmeleri, yönetmeliğe göre şarttır. Ambulans içerisinde yapılan her dikkatsiz hareket hijyenin bozulmasına neden olabilir. Hijyenik sorunlara karşı önlem almak, sağlık hizmetlerinin bir şartı olarak kabul edilmiştir.

Bu bakımdan ambulans temizliği, ilk başta hasta sağlığı açısından ön planda tutulmuştur. Temizlik insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Temizliğin olmadığı bir ortamda hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu açıdan özellikle de ambulans gibi bir aracın içerisinde temizliğe çok daha fazla dikkat edilmelidir. Hastanın ve sağlık görevlilerinin değdiği tüm yerler, en ince ayrıntısına kadar temizlenmelidir. Hasta güvenliği için hijyen her zaman ilk kural olarak kabul edilmiştir.